Et historisk løft af jernbanen – udenom grænseregionen – Bürgermeister der Grenzregionen enttäuscht von der Dänischen Bahn

Add to Flipboard Magazine.
Flensburg Szene

schienen(CIS-intern) – Grænsetrekantens borgmestre i Flensborg, Aabenraa og Sønderborg undrer sig over, at den meget omfattende opgradering af det danske jernbanenet stort set går udenom hele grænseregionen og forbindelsen til Tyskland. I store dele af Danmark jubler kommuner og togpassagerer i disse dage over Togfondens løfter om omfattende opgraderinger af det danske jernbanenet. Grænsetrekantens borgmestre har gransket forliget nøje – og desværre forgæves – for at finde store lokale forbedringer i det, som ellers er lanceret som et løft til hele landet.

Foto: Astrid Götze-Happe / pixelio.de

– Togfonden rummer en lang række markante investeringer på Sjælland, Fyn og i Jylland og omtales som et historisk løft. Dette løft har vi svært ved at få øje på, når det gælder togforbindelsen til Danmarks største samhandelspartner Tyskland, siger Thomas Andresen, borgmester i Aabenraa.

– Rejsetiden mellem Tinglev og Sønderborg forbedres med 1minut, konstaterer Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen, som understreger, at der er meget positivt i aftalen – men:

– Det ændrer minimalt ved det nuværende billede hos os. I forhold til resten af landet, hvor der tales om timedrift og markant kortere rejsetid, vil hovedstrækningen syd for Kolding sakke endnu mere bagud i kvalitet og hastighed. Det sker samtidig med, at der i aftalen også er et stærkt fokus på at flytte al international trafik mellem Østdanmark og kontinentet til Femern Bælt. Jeg mener ikke, det er Togfondens opgave at lede udviklingen uden om Sydjylland, siger Sønderborgs borgmester.

Flensborgs overborgmester Simon Faber er skuffet over den dansk-tyske transportkommission:

– Siden 2011 har vi haft en dansk-tysk transportkommission, hvis formål netop var at koordinere større trafikinvesteringer på tværs af grænsen. At man så udmønter en togfond på 28,5 milliarder kroner helt uden planer for den grænseoverskridende togtrafik, er skuffende.

De tre borgmestre opfordrer transportminister Pia Olsen Dyhr til at gå langt mere aktivt ind i forhandlingerne med de tyske myndigheder og henviser til den nye Atkins-rapport ”Østjysk initiativ for bedre togforbindelser mellem den østjyske byregion og Hamburg”, som giver meget konkrete bud på, hvordan rejsetiden mellem Aarhus og Hamborg kan bringes ned på under tre timer.

Quelle: Stadt Flensburg / http://aabenraa.dk/

Schreibe einen Kommentar

Next Post

Marketingpaket PACT 2 für Flensburg - U.a. soll die dänische Bevölkerung noch mehr umworben werden

(CIS-intern) – Eines der Vorhaben im Rahmen des Flensburger PACT 2 ist, das nun Fünf Jahre, nachdem mit PACT 1 der Grundstein für die Aufwertung der Flensburger Innenstadt gelegt wurde, die Grenzregion in Dänemark noch mehr einzubeziehen. So heißt es in der Pressemitteilung u.a.: “Um verstärkt Kunden aus Dänemark anzusprechen, […]